A A A K K K
для людей із порушенням зору
Берестівська громада
Запорізька область, Бердянський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до Стратегії розвитку Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року

Дата: 19.10.2018 11:10
Кількість переглядів: 902

Берестівська сільська рада за сприяння Запорізького ВП "Центр розвитку місцевого самоврядування" розробляє Стратегію розвитку Берестіської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року (далі – Стратегія). Найважливішим етапом розробки Стратегії є пропозиції з боку представників громади (юридичних та фізичних осіб) щодо ідей проектів, які дозволять сформувати операційну частину Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи будуть визначені джерела фінансування найважливіших для громади проектів.

Запрошуємо усіх зацікавлених у розвитку Берестівської громади, представників місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадські організації, установи та організації усіх форм власності запропонувати ідею(-ї) проекту(-ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії.

Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.

2. Термін реалізації проекту – не більше 3 років в період 2019 – 2021 рр.

3. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.

4. Існує людська та технічна спроможність для реалізації проекту.

5. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається (додаток 2).

6. Проектна ідея стосується одного завдання із Стратегії розвитку Берестівської громади. (Ознайомтеся з переліком завдань Стратегії у додатку 1 до цього оголошення).

7. Збір проектних ідей триває до 4.11.2018 р. включно. Проектна пропозиція має бути надіслана не пізніше 23:59 4.11.2018 року.

Проектні пропозиції, які будуть надіслані пізніше встановленого строку чи не відповідатимуть встановленій формі, розглядатися не будуть.

Заповнені форми надсилайте на e-mail:
[email protected] з поміткою «До Стратегії». Якщо у Вас виникли питання, звертайтеся, будь ласка, до відділу інфраструктури і інвестицій, тел. 095-572-20-11.

Дивіться приклад заповненої форми проектної ідеї наприкінці документа в додатку 3.

 Додаток 1.   

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

1. Розвиток економіки в громаді

 

1.1. Підвищення інвестиційної привабливості громади

1.1.1. Виготовлення містобудівної документації

1.1.2. Визначення та популяризація інвестиційних можливостей громади

1.1.3. Створення умов для залучення інвестицій

1.2. Підвищення економічної активності жителів  громади

1.3.1. Підтримка створення та функціонування СОК та інших форм малого і середнього підприємництва

1.3.2. Підтримка неаграрних видів бізнесу

1.3. Розвиток сфери туризму в громаді

1.3.1. Розробка туристичних маршрутів

1.3.2. Створення туристично-рекреаційних зон

1.3.3. Популяризація громади, як туристично привабливої (в т.ч. створення туристичного бренду громади)

2. Підвищення якості життя у громаді

2.1. Розвиток інфраструктури та підвищення рівня безпеки і привабливості громади

 

 

2.1.1. Підвищення якості інженерної інфраструктури громади (дороги, водопостачання….)

2.1.2. Підтримка розвитку комунального господарства

2.1.3. Покращення управління ТПВ та екологічна безпека

2.1.4. Підвищення енергоефективності у громаді

2.2. Сприяння підвищенню громадської активності жителів громади

2.2.1. Формування громадських просторів

2.2.2. Залучення жителів громади до прийняття рішень

2.3. Підвищення якості надання послуг на території громади

 

 

2.3.1. Підвищення якості освітніх  послуг

2.3.2. Підвищення якості медичних послуг

2.3.3. Створення умов для змістовного дозвілля мешканців та підтримка здорового способу життя

 

 

Додаток 2

ПРОПОЗИЦІЯ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану на 2019 - 2021 роки з реалізації Стратегії

розвитку Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року

Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

 

Телефон (стаціонарний або мобільний):

 

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання:

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Берестівської сільської об’єднаної територіальної громади, якого стосується проектна ідея.

(Приклад: 2.3.2. Підвищення якості медичних послуг)

Назва проекту:

Назва проекту повинна відображати його зміст, використовуючи настільки мало слів наскільки це можливо.

 

Цілі проекту:

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту.

 

Територія на яку проект матиме вплив:

Зазначте в яких населених пунктах громади має здійснюватись проект.

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення (розбити за статтю, віком, соціальним статусом) буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту:

Максимально стислий опис (не більше 200 слів) проблеми і змін, які буде досягнуто, внаслідок реалізації проекту.  На задоволення яких потреб для чоловіків та жінок націлено проект.

Очікувані результати:

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань, на які спрямований проект.

  Який вплив результат проекту матиме на чоловіків та жінок, дітей, людей з особливими потребами, людей похилого віку.

Ключові заходи проекту:

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів.

 

Період здійснення:

з (місяць / рік) - до (місяць / рік):

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2019

 

Джерела фінансування:

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо).

 

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Організації, які  можуть бути залучені до реалізації проекту, їх роль (фінансування, реалізація, партнерство). Якщо місцева громада, то представники яких груп (жіночі групи, місцеві НГО, угрупування, тощо.

Інше:

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Приклад технічного завдання на проект місцевого розвитку до Плану реалізації Стратегії

 

Завдання Стратегії, якому відповідає проект:

3.5.1. Створення сучасного ЦНАПу

Назва проекту:

Створення центру надання адміністративних послуг в Іванівській ОТГ

Цілі проекту:

Будівництво приміщення для розміщення ЦНАПу Іванівської ОТГ за адресою: м. Іванів, пл. Народна, буд.№ та створення матеріально-технічної бази ЦНАПу

Територія на яку проект матиме вплив:

Іванівська ОТГ

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

За січень-листопад 2017 року центром надання адміністративних послуг у Іванівській ОТГ надано суб’єктам звернень понад 8 тис. результатів адмінпослуг.

У результаті побудови приміщення ЦНАПу Іванівської ОТГ (з врахуванням всіх вимог) та в результаті забезпечення ЦНАПу матеріально-технічною базою передбачається збільшення обслуговування суб’єктів звернень (в тому числі буде створено доступ до Центру особам з обмеженими фізичними можливостями) та надання понад 20 тис. адмінпослуг  .

Стислий опис проекту:

На даний час ЦНАП Іванівської ОТГ знаходиться у одному з приміщень адмінбудинку міста, невеликому за площею, оскільки будівля для розміщення ЦНАПу в громаді відсутня. Пандуса біля даної будівлі немає. Тому у осіб з обмеженими фізичними можливостями відсутній доступ до Центру.  Такі фактори не дають можливості суб’єктам надання адміністративних послуг повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України “Про адміністративні послуги».

На даний час, ЦНАПом надається суб’єктам звернень – ____ адміністративні послуги виключно виконавчих органів Іванівської міської ради.

З метою забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” Іванівською міською радою здійснюються відповідні організаційні заходи стосовно будівництва ЦНАПу та створення його матеріально-технічної бази для включення переліку та надання адміністративних послуг територіальних органів міністерств та відомств через ЦНАП громади.

Очікувані результати:

  • Реалізація вказаного проекту дасть можливість повноцінно забезпечити виконання основних вимог Закону України “Про адміністративні послуги”, постанови КМУ від 01.08.2013 № 588 та розпорядження КМУ від 16.05.2014 № 523.

Ключові заходи проекту:

  • Виділення відповідних видатків із бюджетів різних рівнів
    для належного матеріально-технічного, організаційно кадрового забезпечення ЦНАПу Іванівської ОТГ.

Період здійснення:

2019 – 2020 роки:

Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.

2019

2020

2021

Разом

8000

2000

0

10000

Джерела фінансування:

Державний, обласний та міський бюджет, кошти проектів та програм МТД, кошти інвесторів

Ключові потенційні учасники реалізації проекту:

Запорізька ОДА (департамент економічного розвитку
і торгівлі);

Іванівська міська рада;

Територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (суб’єкти надання адміністративних послуг);

Причетні установи та організації

Інше:

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора