A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Берестівська громада
Запорізька область, Бердянський район

Бердянське управління ГУ ДФС у Запорізькій області повідомляє. Новини 16.10.2019

Дата: 16.10.2019 16:51
Кількість переглядів: 301

 

 

ВСІ НОВИНИ

Більше 300 жителів Бердянська та Приморська подали декларації з метою використання права на податкову знижку

Як повідомили в Бердянському управлінні ГУ ДПС у Запорізькій області з початку року 303 громадянина подали декларації з метою використання права на податкову знижку. В тому числі 250 громадян подали декларації на відшкодування витрат на навчання, 50 – на відшкодування витрат на сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, 2 – у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами, 1 – у зв’язку з оплатою державних послуг по допоміжним репродуктивним технологіям.

Сума заявленого ними до повернення податку в зв’язку з реалізацією права на податкову знижку склала 617,0 тис гривень. За наслідками перерахунків громадянам вже повернуто 100 відсотків від визначеної суми.

 В Бердянському управлінні нагадують, що для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року. У декларації необхідно вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення. Податок підлягає поверненню протягом  60 календарних днів з дня подання декларації.

У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

 

Податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів

Про це наголосила начальник Бердянського управління ГУ ДПС у Запорізькій області Оксана Федорова.

Так, за січень-вересень 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Бердянському управлінні ГУ ДПС у Запорізькій області, сплатили до місцевих бюджетів 332,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 39,7 млн гривень.

Як зазначила податківець, податок на доходи фізичних осіб є основою формування місцевих бюджетів. Відповідно територіальні громади мають змогу використовувати бюджетні надходження на розвиток інфраструктури регіону.

З огляду на те, що з 1 січня 2019 року мінімальна заробітна плата становить 4173 грн. посадовець закликає платників податків не ігнорувати гарантований рівень мінімальної заробітної плати при нарахуванні та виплаті зарплати найманим працівникам та, відповідно, при сплаті податків. Адже нехтування та недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці може обходитися роботодавцю штрафними санкціями на значну суму.

Водночас Оксана Федорова нагадала, що працівник, який не оформлений офіційно, втрачає свій трудовий та страховий стаж, а також нерідко і можливість отримання лікарняних, декретних компенсацій, таку людину можуть в будь-який момент звільнити без пояснень і навіть без виплати заробітної плати.

Таким чином, офіційне оформлення працевлаштування є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату. Водночас, для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.

 

Право платників податків на розстрочення податкового боргу

Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області роз’яснює.

Бувають випадки, коли у платника відсутні кошти для своєчасного та повного внесення платежів до бюджету, і його грошові зобов’язання можуть бути погашені лише через деякий час. У такому разі платник податків має право на розстрочку або відстрочку зі сплати податкових зобов'язань. Надання розстрочення (відстрочення) насамперед спрямовано на створення сприятливих умов для платника. Так, перенесення строків сплати грошових зобов’язань надає змогу уникнути застосування фінансової відповідальності у вигляді штрафних санкцій. На законодавчому рівні чітко визначені конкретні ситуації у фінансово-господарській діяльності, настання яких надає право платнику звернутися до контролюючого органу за розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань або податкового боргу.

Підпунктом 17.1.5 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України платникам податків надано право на одержання розстрочення (відстрочення) сплати податків у порядку і на умовах, встановлених цим Кодексом, а підпунктом 20.1.29 пункту 20.1 статті 20 Кодексу контролюючому органу надано право на прийняття рішення про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань або податкового боргу в порядку, передбаченому законодавством. Отже, потенційно кожний платник може ініціювати надання розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу). Однак слід зазначити, що наявність у платника права на звернення за розстроченням (відстроченням) грошових зобов’язань (податкового боргу) не надає йому автоматичного права таке розстрочення отримати. Рішення про розстрочення (відстрочення) приймається за результатами комплексного аналізу наявності загрози утворення або накопичення податкового боргу, платоспроможності платника та рівня забезпеченості податкового кредиту.

Основні засади розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу) визначені статтею 100 Кодексу. Відповідно до якої розстроченням, відстроченням грошових зобов’язань або податкового боргу є перенесення строків сплати платником податків його грошових зобов’язань або податкового боргу під проценти, розмір яких дорівнює розміру 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день прийняття контролюючим органом рішення про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу.

Платник податків має право звернутися до контролюючого органу із заявою про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу. Платник податків, який звертається до контролюючого органу із заявою про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань, вважається таким, що узгодив суму такого грошового зобов’язання.

До заяви додається економічне обґрунтування, яке складається з:

- переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин;

- аналізу фінансового стану;

- графіка погашення розстрочених (відстрочених) сум;

- розрахунків прогнозних доходів платника, що гарантують виконання графіка погашення.

За результатами розгляду керівник (заступник керівника або уповноважена особа) контролюючого органу протягом 30 календарних днів з дати подання заяви приймає рішення про розстрочення або відмовляє йому в цьому при відсутності на те підстав чи недотриманні обов'язкових вимог в письмовій формі з викладенням причин відмови.

Не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття або отримання рішення орган ДПС, вповноважений на виконання функцій надання розстрочок (відстрочок) згідно з межами компетенції, укладає з цим платником договір про розстрочення (відстрочення) грошових зобов’язань (податкового боргу).

Умови дії розстрочення (відстрочення) - це недопущення утворення платником податків нового податкового боргу, а саме:

- обов’язкова сплата поточних платежів;

- своєчасна сплата чергової частки розстроченої (відстроченої) суми;

- своєчасна сплата нарахованих на таку суму процентів.

Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу в межах процедури відновлення платоспроможності боржника здійснюються відповідно до законодавства з питань банкрутства.

Підставою для розстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним достатніх доказів існування обставин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань та податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму розстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків.

Підставою для відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків є надання ним доказів, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що свідчать про наявність дії обставин непереборної сили, що призвели до загрози виникнення або накопичення податкового боргу такого платника податків, а також економічного обґрунтування, яке свідчить про можливість погашення грошових зобов’язань або податкового боргу та/або збільшення податкових надходжень до відповідного бюджету внаслідок застосування режиму відстрочення, протягом якого відбудуться зміни політики управління виробництвом чи збутом такого платника податків. Перелік обставин і доказів існування загрози виникнення або накопичення податкового боргу затверджено Постановою Кабінету Міністрів від 27 грудня 2010 р. № 1235 із змінами.

Отже, щоб отримати розстрочення (відстрочення), самого тільки бажання платника недостатньо. Він має надати достатні докази існування обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу.

Розстрочені суми грошових зобов’язань або податкового боргу (в тому числі окремо – суми штрафних (фінансових) санкцій) погашаються рівними частками починаючи з місяця, що настає за тим місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення.

Платник податків має право достроково погасити розстрочену (відстрочену) суму грошового зобов'язання (податкового боргу) або її частину разом із сумою нарахованих на цю суму процентів.

 

Останнім днем сплати ЄСВ за ІІІ квартал п.р. є 18 жовтня

Бердянське управління ГУ ДПС у Запорізькій області нагадує платникам про необхідність своєчасної сплати податків та зборів. Зокрема єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування має сплачуватися до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Проте нарахований за ІІІ-й календарний квартал 2019 року єдиний внесок слід сплатити не пізніше 18 жовтня (оскільки граничний термін сплати припадає на вихідний день, розрахунок слід провести в останній робочий день). Така вимога поширюється на платників єдиного внеску, зазначених у пунктах 45 та 51 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування». А це:  фізичні особи - підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності; члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Акцентуємо увагу, що з 1 жовтня поточного року діють нові рахунки для сплати коштів єдиного внеску. З Реєстром рахунків для сплати єдиного внеску по Запорізькій області можна ознайомитись за посиланням: http://zp.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь