A A A K K K
для людей із порушенням зору
Берестівська громада
Запорізька область, Бердянський район

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Дата: 10.11.2020 12:00
Кількість переглядів: 523

ЗВІТ КЕРІВНИКА

БЕРЕСТІВСЬКОГО ДНЗ (ЯСЛА- САДА) «РОМАШКА» ЗА

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

      ЗВІТ БЕРЕСТІВСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ «РОМАШКА»

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

 

ЗАГАЛЬНА ІНОРМАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

Берестівський ДНЗ (ясла – садок) «Ромашка» працював творчо та відповідально орієнтуючись на основні державні документи:

 • Конституцію України
 • Закон України “Про освіту”
 • Закон України “Про дошкільну освіту”
 • Положення “про дошкільну навчальний заклад”
 • Базовий компонент дошкільної освіти України
 • Базову програму розвитку дитини дошкільного віку  “Дитина в дошкільні роки”
 • Закон України “Про охорону праці”
 • Закон України “Про цивільний захист”
 • Закон України “Про дорожній рух”

А також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи дошкільного закладу.

Головною метою дошкільного закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, та оздоровленні дітей, створені умови для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Проведені методичні, педагогічні та виховні заходи мали за мету обмін досвідом між педагогами, підвищення якості креативної дошкільної освіти в умовах ДНЗ та створення комфорту кожному учаснику освітнього процесу.

Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики . Навчально- виховний процес організовується  на основі   Базового компоненту освіти України та програми “Дитина в дошкільні роки” забезпечує догляд за дітьми від двох до шести (семи) років, їх розвиток , виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Підвищуючи рівень мотиваційного готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про навчання . Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну , інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання  в школі. Вихователі Зозуля Ю.М. та Косенко Л.В провели тестування дітей на рівень готовності навчання в школі. Діти раннього віку адаптувались до умов закладу на 100%. Навчились елементарним культурно – гігієнічним навичкам, елементам сюжетно – рольової гри, розвиток мовлення.

Відбувається зростання педагогічної майстерності педагогів.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу.

 

ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ ТА НЕШКІДЛИВИХ УМОВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ.

 

     Робота закладу була спрямовано на виконання закону України «Про охорону дитинства» . Педагогами закладу проводиться робота по правовому вихованню дошкільників у рамках програми початкової правової освіти населення  України. Проведено консультації для педагогів закладу з питань забезпечення прав дитини. Забезпечено якісне дотримання санітарно-гігієнічних вимог у приміщеннях закладу, їх виконання контролює медична служба закладу. В закладі постійно проводиться робота по створенню безпечних умов життєдіяльності для учасників навчально-виховного процесу. Приміщення ДНЗ повністю укомплектовані вогнегасниками (вогнегасники перевірені та заправлені). Своєчасно проводились інструктажі з питань протипожежної безпеки  для працівників закладу, в приміщеннях визначені відповідальні за вимоги охорони праці та протипожежної безпеки, у наявності необхідні таблички. Питання дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарного – гігієнічних та протипожежних норм контролюються адміністрацією закладу, підсумки контролю розглядаються під час нарад при завідуючій.

 

                                        КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

 Завдання моніторингу педагогічної діяльності у ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка» одним із найбільшим вагомих у методичній роботі і дозволяє уявити чітку професійної майстерності всього педагогічного колективу, запитів проблем кожного з них. Вичерпне уявлення про рівень педагогічної діяльності педагогів, майстрів виробничого навчання є основою успішного планування роботи ДНЗ ліквідації саме  тих професійних недоліків, які є у педагогічних працівників. Постійне накопичення інформації про рівень діяльності кожного працівника допомагає аналізувати його професійне зростання, відстежувати зміни, проектувати його розвиток. Професійну діяльність у ДНЗ здійснюють. У дошкільному закладі працює 13 працівників, 4 педагога, з них мають педагогічну освіту:

 • 1 Завідувач
 • 2 Вихователі
 • 1 Музичний керівник

Завідувач ДНЗ «Ромашка» Данильченко Світлана Олександрівна – 39 років, закінчила Маріупольський гуманітарний університет за спеціальністю «Дошкільна освіта».

Основний вихователь Косенко Любов Вікторівна 56 років, має середню спеціальну освіту, досвід роботи з дітьми з дошкільного віку 11 років.

 Другий вихователь Зозуля Юлія Миколаївна 45 років, закінчила  Бердянський державний педагогічний університет за спеціальністю «Вчитель української мови та літератури», педагогічний стаж роботи 18 років.

  Музичний керівник Кушнір Володимир Григорович 61років, має середню спеціальну освіту.

               Освітній рівень педагогічних працівників розподіляється таким чином:

 • Вища педагогічна освіта – 2 особи (20%);
 • Середня спеціальна педагогічна освіта  - 2 особи (20%).

 

ДОДЕРЖАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ ТА МОРАЛІ.

Дотримання норм моралі і професійної етики набуває у діяльності вихователя особливе значення, оскільки в суспільстві , її фізичної, психічного і духовного. Ця відповідальність має бути спільною, узвичаєною, загальноприйнятою для всієї педагогічної корпорації у вигляді норм,  правил і принципів професійної педагогічної етики. Розвиток і утворення професійної етики вихователя розглядається педагогічним співтовариством як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування системи освіти та головна умова реалізації ним важливої соціально-культурної і духовної ролі в сучасному суспільстві . Для вирішення завдань дотримання та формування норм моралі і професійної етики проводиться ряд заходів:

 • Теоретичні. Аналіз літературних джерел та передового досліду впровадження етичних принципів роботи у соціально – педагогічну діяльність.
 • Соціологічні. Анкетування з метою виявлення сформованості професійної етики педагога.
 • Статистичні. Методи математичної системи для кількісного та якісного аналізу отриманих у ході дослідження даних.
 • Методичні. Проведені педагогічні семінари практикуми.

Серед необхідних моральних якостей, пов’язаних із професійно особиcтісними характерами педагога, виступають: Активність, благородство, доброзичливість, дружелюбність, мужність, уважність тощо. Практична діяльність у формовані та дотриманні норми педагогічної етики та моралі спрямована на розвиток емоційно-морального аспекту особистості педагога.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтво про народження дитини.

Відрахування дитини з дошкільного закладу, переведення з однієї вікової групи до іншої, збереження за дитиною місця в закладі здійснюється відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 305.

Наповнюваність закладу : проектна потужність 2 групи, 38 місць. Станом на 01.01.2020року в дошкільному навчальному закладі працює 2 різновікові групи, в якій виховується 35 дитини.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ.

 

Організація харчування дітей у ДНЗ здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження  норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” від 22 листопада 2004 р. 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладів , затверджено спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України від17квітня 2006р. 298/227. У ДНЗ організовано 3-х разовий режим харчування .Питанню харчування дітей дошкільного віку приділялась належна увага. Що місячно проводився аналіз стану харчування дітей у дошкільному закладі, дане питання виносилося до порядку денного нарад при завідувачу, виробничих нарад.

Аналіз виконання норм харчування за рік показав, що у цілому харчування дітей у ДНЗ здійснювалось на 90%.

Для забезпечення виконання норм харчування проводились взаємозаміни продуктів харчування. У закладі приділяється належна увага організації та дотриманню питного режиму. Помічник вихователів своєчасно замінюють та поновлюють питну воду в групах.

 

                                       САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ СТАН

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умовах організації харчування . Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина находили від постачальників із супровідними документами. З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

Питання організації харчування знаходиться на постійному контролі завідувача, систематично розглядаються на нарадах при завідувачу, виробничих нарадах, виноситься для обговорення на групових та загально садових батьківських зборах. Консультативна та просвітницька робота з батьками ведеться безпосередньо вихователями та медичними працівниками, а також висвітлюється в інформаційних куточках.

Особлива увага в дошкільному закладі приділяється вихованню культурно-гігієнічних навичок. Вихователі, помічники вихователів ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей . Починаючи с раннього віку в колективі приділяється належна увага вихованню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. За кожною дитиною закріплено постійне місце, при цьому величина стола та стільця підібрані відповідно до зразку дитини. Таким чином, у дітей сформований інтерес до здорового способу життя. Діти дошкільних груп усвідомлюють, що ставлення до гігієнічних вимог - це лише добре відношення до свого здоров’я, а й повага до людей.

Адміністрація закладу приділяє увагу проведенню санітарно-просвітницької роботи щодо профілактики захворюваності дітей. Питання дотримання санітарно-гігієнічні вимоги розглядались упродовж року на нарадах при завідувачу.

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА: У ДНЗ посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці.  Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, маються вогнегасники, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожежі, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ.

ОХОРОНА ЖИТТЯ: Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

При організації спільної роботи з батьками вихованців були сплановані та проведені традиційні форми взаємодія з ними – батьківські збори, консультації, бесіди.

 

СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ

В дошкільному закладі створено та функціонує Батьківський комітет .

Адміністрація закладу, педагогічний колектив та батьківська громада працюють в тісній взаємодії. Спільно вирішуються питання щодо покращення матеріально-технічної бази закладу, придбання подарунків для дітей до свята, підготовки та проведення спільних заходів (Родинне свято, спортивні розваги, тощо). Батьки із задоволення відвідують відкриті заходи, що проводяться у дошкільних групах. Так спільна діяльність створює позитивну атмосферу, об’єднує  дорослих та дітей, перетворює їх на однодумців.

 

 

 

 

 

Завідувач ДНЗ «Ромашка» Данильченко С.О.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора