Берестівська громада
Запорізька область, Бердянський район

9 сесія

Дата: 16.06.2021 14:16
Кількість переглядів: 475

 

проeкт_рiшення_№_1_Про_звiт_за_перше_пiврiччя_2021_року__про__виконання_мiсцевого_бюджету_сiл_с_коi_територiал_ноi_громади_Берестiвс_коi_сiл_с_коi__ради_Бердянс_кого_району

проeкт_рiшення_№_2_Про_розпорядження_сiл_с_кого_голови

проeкт_рiшення_№_3_Про_Програму_,,Придбання_житла_ВПО

проeкт_рiшення_№_4_Про__затвердження__проeкту_Правил_благоустрою

проeкт_рiшення_№_5_Про_затвердження_проeкту_Правил_утримання_тварин

проeкт_рiшення_№_6_Про__роботу__постiйноi_комiсii__сiл_с_коi_ради_з_питан__соцiал_но-економiчного_розвитку_населених_пунктiв,_iнвестицiйноi_полiтики,_планування_бюджету,_фiнансiв,_пiдприeмництва_та_торгiвлi

проeкт_рiшення_№_7_Про_внесення_змiн_та_доповнен__до_рiшення_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_24.12.2020_року_№_27_Про_бюджет_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_територiал_ноi_громадина_2021_рiк

Додатки до рішення №7 від 22.07.2021р.

проeкт_рiшення_№_8_Про_виключення_з_базовоi_мережi

проeкт_рiшення_№_9_Про_затвердження_Статуту_ДНЗ__,,Ромашка''

проeкт_рiшення_№_10_Про_внесення_змiн_та_доповнен__до_рiшення_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_03.06.2021р._№_2_Про_затвердження_структури_та_штатноi_чисел_ностi_закладiв_загал_ноi_середн_оi_освiти...

проeкт_рiшення_№_11_Про_передачу_нерухомого_комунал_ного_майна_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_закладам_загал_ноi_середн_оi_освiти

проeкт_рiшення_№_12_Про_передачу_комунал_ного_майна_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_закладам_загал_ноi_середн_оi_освiти

проeкт_рiшення_№_13_Про_змiни_в_штати

проeкт_рiшення_№_14_Про__Положення_про_кадровий_резерв

проeкт_рiшення_№_15_Про__план__роботи__Берестiвс_коi

проeкт_рiшення_№_16_Про___вилучення___земел_них_дiлянок

проeкт_рiшення_№_17_Про__припинення_права_користування_земел_ними_дiлянками_та_передача___iх_до_комунал_ноi_власностi_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради.

проeкт_рiшення_№_18_Про_скасування_рiшен_

проeкт_рiшення_№_19_Про_затвердження_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_та_передача_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст__гр.._Телица_Тетянi_Iванiвнi

проeкт_рiшення_№_20_Про_затвердження___проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення____земел_ноi__дiлянки__та_надання_ii__безоплатно_у__власнiст__гр._Шостаку__Руслану_Сергiйовичу

проeкт_рiшення_№_21_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_кадастровий_номер_2320681000010050107_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Негрiю_Владиславу_Леонiдовичу

проeкт_рiшення_№_22_Про_затвердження___проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення____земел_ноi__дiлянки__та_надання_ii__у__власнiст__гр._Мeдовому_Миколi_Миколайовичу

проeкт_рiшення_№_23_Про_затвердження___проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення____земел_ноi__дiлянки__та_надання_ii__у__власнiст__гр._Мeдовiй__Тетянi_Вiкторовнi

проeкт_рiшення_№_24_Про_затвердження___проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення____земел_ноi__дiлянки__та_надання_ii__у__власнiст__гр._Зозулi_Юлii_Миколаiвнi

проeкт_рiшення_№_25_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_ОСГ_гр._Ковалевс_кiй__Н.Г.

проeкт_рiшення_№_26_Про_передачу_у_приватну_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Коваленку_Сергiю_Володимировичу

проeкт_рiшення_№_27_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Михайленку__Дмитру___Олександровичу

проeкт_рiшення_№_28_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Михайленку_Миколi__Олександровичу

проeкт_рiшення_№_29_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_площею_1,5000_га_для_осг_гр._Михайленку_Юрiю__Олександровичу

проeкт_рiшення_№_30_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Михайленку_Олександру_Олександровичу

проeкт_рiшення_№_31_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки__для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Овсяннiкову_Eвгенiю_Олександровичу

проeкт_рiшення_№__32_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Пулим_Оленi_Олександрiвнi

проeкт_рiшення_№_33_Про_припинення_права_постiйного_користування___земел_ною_дiлянкою_та__передача_ii__безоплатно_у_власнiст__гр._Рипинс_кiй_С.__для_осг

проeкт_рiшення_№_34_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Сiмченко_Оленi_Геннадiiвнi

проeкт_рiшення_№_35_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Загорец__Наталi_Вiкторiвнi

проeкт_рiшення_№_36_Про_передачу_у_власнiст__земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_гр._Eр_оменко_Вiкторii_Петрiвнi

проeкт_рiшення_№_37_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi__дiлянки___для_ведення__особистого_селянс_кого_господарства_гр._Мос_пан_Валентинi_Iванiвнi

проeкт_рiшення_№_38_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi__дiлянки___для_ведення__особисиого_селянс_кого_господарства_гр._Надeiну__Микитi_Iгоровичу

проeкт_рiшення_№_39_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi__дiлянки___для_ведення__особистого_селянс_кого_господарства_гр._Надeiну__Iгорю_Олександровичу

проeкт_рiшення_№_40_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_ведення_ОСГ_та_передачу_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст__гр._Овсяннiковiй__Любовi_Анатолiiвнi

проeкт_рiшення_№_41_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi__дiлянки_площею_7,0022_га_для_ведення_товарного_сiл_с_когосподарс_кого_виробництва_гр._Чернобровкiнiй_Людмилi_Миколаiвнi

проeкт_рiшення_№_42_Про_передачу_безоплатно_у_власнiст__земел_ноi__дiлянки___для_ведення_фермерс_кого_господарства_гр._Кушнiру_Олександру_Володимировичу

проeкт_рiшення_№_43_Про_затвердження_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_та_обeднання__земел_них_дiлянок,_що_перебувают__у_постiйному_користуваннi_у_гр._Савченка_О.I.,_та_передача_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_44_Про_затвердження_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_та_обeднання__земел_них_дiлянок,_що_перебувают__у_постiйному_користуваннi_у_гр._Савченка_C.I.,_та_передача_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_45_Про_видiлення_земел_них_часток_(паiв)_в_натурi_(на_мiсцевостi)_та_передачу_у_власнiст__земел_них_дiлянок_громадянам__власникам_сертифiкатiв_КСП_,,Украiна_для_ведення_товарного

проeкт_рiшення_№_46_Про_видiлення_земел_них_часток_(паiв)_в_натурi_(на_мiсцевостi)_та_передачу_у_власнiст__земел_них_дiлянок_громадянам__власникам_сертифiкатiв_колишн_ого_КСП_,,Бат_кiвщина_для_ведення_товарного

проeкт_рiшення_№_47_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_торгового_павiл_йону_та_передачу_земел_ноi_дiлянки_в_оренду_гр._Карпик_Аллi_Миколаiвнi

проeкт_рiшення_№_48_Про_затвердження_проeкту__землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_зерносховища_та_передачу_ii_в_оренду_гр._Островнiй_Тамарi_Iванiвнi

проeкт_рiшення_№_49_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_току__важiл_ноi_та_передачу_земел_ноi_дiлянки_в_оренду_гр._Островнiй_Тамарi_Iванiвнi

проeкт_рiшення_№_50_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_сiл_с_когосподарс_кого_призначення_та_передачу_земел_ноi_дiлянки_в_оренду_ТОВ_Лан

проeкт_рiшення_№_51_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_майстернi

проeкт_рiшення_№_52_Про_передачу_ФГ_Марiя_в_оренду_земел_ноi_дiлянки_площею_0,8400_га_для_розмiщення_та_обслуговування__складс_ких_будiвел_

проeкт_рiшення_№_53_Про_передачу_ФГ_Марiя_в_оренду_земел_ноi_дiлянки_площею_1,2400_га__кадастровий_номер_2320681000010120056_для_розмiщення_та_обслуговування___будiвел___та_споруд_ваговоi

проeкт_рiшення_№_54_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_обслуговування_будiвел__та_споруд_автогаража_та_передачу_земел_ноi_дiлянки_в_оренду_ПСП_АФ_Шевченко

проeкт_рiшення_№_55_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_складу__та_ii

проeкт_рiшення_№_56_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_складу__та_передачу_земел_ноi_дiлянки_в_оренду_ПСП_АФ_Шевченко

проeкт_рiшення_№_57_Про_затвердження_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_розмiщення_та_обслуговування_будiвлi_контори__та_передачу_ii_в_оренду_ПСП_АФ_Шевченко

проeкт_рiшення_№_58_Про_визнання_земел_них_дiлянок_невитребуваними_та_передачу_iх_в_оренду_для_ведення_товарного_сiл_с_когосподарс_кого_виробництва

проeкт_рiшення_№_59_Про_визначення_земел_ноi_частки_(пай)_ПС_№_576,_колишн_ого_КСП_iм._Шевченко_нерозподiленою,_та_ii__передача_в_оренду_для_ведення__товарного_сiл_с_когосподарс_кого_виробництва__ОФ_Привiл_не

проeкт_рiшення_№_60_Про_надання_дозволу_гр._Вал_ку_Петру_Iвановичу_на_виготовлення_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення_(вiдновлення)_меж_земел_ноi_дiлянки__в_натурi_(на_мiсцевостi)

проeкт_рiшення_№_61_Про_надання_дозволу_гр._Iгнатенку_Михайлу_Володимировичу__на_виготовлення_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення_(вiдновлення)_меж_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_62_Про_надання_дозволу_гр._Тищенку_Григорiю_Васил_овичу_на_виготовлення__технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення__(вiдновлення)_меж_земел_ноi_дiлянки_в_натурi_(_на_мiсцевостi)

проeкт_рiшення_№_63_Про_надання_дозволу_гр._Волошину_Вiктору_Федоровичу_на_виготовлення_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення_(вiдновлення)_меж_земел_ноi_дiлянки_в_натурi_(на_мiсцевостi)

проeкт_рiшення_№_64_Про_надання_дозволу_на_виготовлення__технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення____(вiдновлення_)_меж_земел_ноi_дiлянки_в_натурi_(на_мiсцевостi)_гр._Пулим_Людмилi_Михайлiвнi

проeкт_рiшення_№_65_Про_надання_дозволу_гр._Волод_кову_Олександру_Миколайовичу_на_виготовлення_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення____(вiдновлення_)_меж_земел_ноi_дiлянки_для_ОСГ

проeкт_рiшення_№_66_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки_площею_30,0000_га__комунал_ноi_власностi_за_межами__населеного__пункту_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради

проeкт_рiшення_№_67_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки_площею_29,2822_га

проeкт_рiшення_№_68_Про_затвердження_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_3,7846_га_комунал_ноi_власностi_за_межами_населеного_пункту_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради

проeкт_рiшення_№_69_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_та_обeднання_земел_них__дiлянок_комунал_ноi_власностi_загал_ною_площею_40,7012_га

проeкт_рiшення_№_70_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_та_обeднання_земел_них__дiлянок_загал_ною_площею_12,4328_га__комунал_ноi_власностi

проeкт_рiшення_№_71_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки__площею_5,9949_га__комунал_ноi_власностi

проeкт_рiшення_№_72_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки_площею_15,8000_га__комунал_ноi_власностi

проeкт_рiшення_№_73_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки_площею_48,6400_га__комунал_ноi_власностi

проeкт_рiшення_№_74_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi__дiлянки__площею_6,0209_га_комунал_ноi_власностi__за_межами

проeкт_рiшення_№_75_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_12,0059_га

проeкт_рiшення_№_76_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_10,5027_га

проeкт_рiшення_№_77_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_9,1219_га

проeкт_рiшення_№_78_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_8,8271_га

проeкт_рiшення_№_79_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_комунал_ноi_власностi

проэктрышення_№_80_Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_11,0228_га

проeкт_рiшення_№_81Про_надання_дозволу_на_розробку_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу__земел_ноi_дiлянки_комунал_ноi_власностi

проeкт_рiшення_№_82_Про_надання_дозволу_на_розроблення_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу_земел_ноi_дiлянки_площею_27,2391_га

проeкт_рiшення_№_83_Про_надання__дозволу_ПП__,,Шарий_на_розроблення_технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_iнвентаризацii_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_84_Про__надання__дозволу_ПП_,,Шарий_на_розроблення_технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_iнвентаризацii_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_85_Про__надання_дозволу_ФО-П__Шарому__Вiктору__Iвановичу_на_розроблення_технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_iнвентаризацii_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_86_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_них_дiлянок_у_власнiст__гр._Цимаeнку_Валерiю_Михайловичу

проeкт_рiшення_№_87_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст__гр._Турик_Юлii_Анатолiiвнi

проeкт_рiшення_№_88_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_у_власнiст__Зубенку_Сергiю_Вiкторовичу

проeкт_рiшення_№_89_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_у_власнiст__Кобзар__Аннi_Василiвнi

проeкт_рiшення_№_90_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_у_власнiст__Телятник_Валентинi_Василiвнi

проeкт_рiшення_№_91_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою_щодо_вiдведення_земел_ноi_дiлянки_для_ведення_особистого_селянс_кого_господарства_у_власнiст__Шиян_Тетянi_Анатолiiвнi

проeкт_рiшення_№_92_Про_надання_дозволу_гр._Коломоeц__Свiтланi_Миколаiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_93_Про_надання_дозволу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст__гр._Харченку_Iвану_Володимировичу

проeкт_рiшення_№_94_Про_надання_дозволу_гр._Муха_Сергiю_Олександровичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_95_Про_надання_дозволу_гр._Шиян_Тетянi_Михайлiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_96_Про_надання_дозволу_гр._Чукурнiй_Надii_Олександрiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_97_Про_надання_дозволу_гр._Катричу_Олегу__Володимировичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_98_Про_надання_дозволу_гр._Яременко_Катеринi_Володимирiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_99_Про_надання_дозволу_гр._Катрич_Людмилi_Миколаiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_100_Про_надання_дозволу_гр._Телицi_Лiдii_Платонiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_101_Про_надання_дозволу_гр._Попадюк_Нiнi__Петрiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_102_Про_надання_дозволу_гр._Попадюку_Олександру_Анатолiйовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_103_Про_надання_дозволу_гр._Язвинс_кiй_Надii_Василiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_104_Про_надання_дозволу_гр._Тангарову_Олександру_Леонiдовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_105_Про_надання_дозволу_гр._Тангарову_Cергiю_Леонiдовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_106_Про_надання_дозволу_гр._Муха_Олександру_Анатолiйовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_107_Про_надання_дозволу_гр._Таращенко__Свiтланi_Олегiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_108_Про_надання_дозволу_гр._Спиц_кому_Юрiю_Анатолiйовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_109_Про_надання_дозволу_гр._Шостаку_Вадиму_Сергiйовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_110_Про_надання_дозволу_гр._Катрич_Валентинi__Вiкторiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_111_Про_надання_дозволу__на_розроблення__проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки_гр._Михайленку_Михайлу_Олександровичу

проeкт_рiшення_№_112_Про_надання_дозволу__на_розроблення__проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки_гр._Пулим_Олексiю_Федоровичу

проeкт_рiшення_№_113_Про_припинення_права_постiйного_користування_та__надання_дозволу__на_розроблення__проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки_гр._Жижомi__Олексiю_Володимировичу

проeкт_рiшення_№_114_Про_надання_дозволу__на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого__господарства__у_власнiст__Eр_оменку_Сергiю_Iвановичу

проeкт_рiшення_№_115_Про_надання_дозволу__на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого__господарства__у_власнiст__Шияну_Василю_Васил_овичу

проeкт_рiшення_№_116_Про_надання_дозволу_гр._Латошину_Семену_Валерiйовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою

проeкт_рiшення_№_117_Про_надання_дозволу_гр._Латошинiй_В.Т._на_розроблення_проeкту_землеустрою

проeкт_рiшення_№_118_Про_надання_дозволу_гр._Засипко_Ол_зi__Миколаiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_119_Про_надання_дозволу_гр._Сахно_Я.В._на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_120_Про_надання_дозволу_гр._Сахну_Сергiю_Вiкторовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_121_Про_надання_дозволу_гр._Сахну_Дмитру_Вiкторовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_122_Про_надання_дозволу_гр._Сахну_В._на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_123_Про_надання_дозволу_гр._Музицi_С.В.__на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_124_Про_надання_дозволу_Музицi_E.В._на_розроблення_проeкту_землеустрою

проeкт_рiшення_№_125_Про_надання_дозволу_гр._Музицi_В.П.__на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_126_Про_надання_дозволу__гр._Полieвец__Тетянi_Петрiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_127_Про_надання_дозволу_гр._Полieвцю_Юрiю_Васил_овичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_128_Про_надання_дозволу_гр._Полieвцю_Eвгену_Васил_овичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_129_Про_надання_дозволу_гр._Полieвец__Раiсi__Петрiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_130_Про_надання_дозволу_Омел_ченко_К.О._на_розроблення_проeкту_землеустрою

проeкт_рiшення_№_131_Про_надання_дозволу_гр._Линник_Лiлii__Григорiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_132_Про_надання_дозволу_гр._Линнику_Григорiю_Миколайовичу_на_розроблення_проeкту_землеустрою

проeкт_рiшення_№_133_Про_надання_дозволу_гр._Головко_Н.I._на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_134_Про_надання_дозволу_гр._Баран_Н.М._на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_135_Про_надання_дозволу_гр._Баран_М.П._на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст_

проeкт_рiшення_№_136_Про__надання__дозволу_на_розроблення_проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст___гр._Харченку_Iвану_Миколайовичу

проeкт_рiшення_№_137_Про_надання_дозволу__на_розроблення__проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки_у_власнiст__гр._Лукяненко_Ганнi_Дмитрiвнi

проeкт_рiшення_№_138_Про__надання__дозволу__на_розроблення_проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст__гр._Нагаeнко_Надii_Олександрiвнi

проeкт_рiшення_№_139_Про__надання__дозволу_на_розроблення_проeкту__землеустрою_щодо__вiдведення_земел_ноi_дiлянки_у_власнiст___гр._Симоненко_Валентинi_Iванiвнi

проeкт_рiшення_№_140_Про_надання_дозволу__на_розроблення__проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки_гр._Колодяжнiй_Iннi_Олександрiвнi

проeкт_рiшення_№_141_Про_надання_дозволу_гр.__Сахно_Ол_зi_Миколаiвнi_на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо_вiдведення__земел_ноi__дiлянки__для__ведення__особистого__селянс_кого_господарства__у_власнiст

проeкт_рiшення_№_142_Про_визначення_земел_ноi_частки_(паю)_ДП__№13_пай_№153_КСП_iм._Кiрова_невитребуваною_та_надання_дозволу_на_витовлення__технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_встановлення_(вiдновлення)__меж_земел_ноi

проeкт_рiшення_№_143_Про_визначення_земел_ноi_частки_(паю)_ДП_3№_пай_№3_КСП_iм._Кiрова_невитребуваною_та_надання_дозволу_на_виготовлення__технiчноi_документацii_iз_землеустрою

проeкт_рiшення_№_144_Про_визначення_земел_ноi_частки_(паю)__ДП_№5_пай_№_57__КСП_iм._Кiрова_невитребуваною_та_надання_дозволу_на_розробку__технiчноi_документацii

проeкт_рiшення_№_145_Про_визначення_земел_ноi_частки_(паю)_ДП_№_40,_пай_№_534_КСП_Украiна_невитребуваною_та_надання_дозволу_на_виготовлення__технiчноi_документацii

проeкт_рiшення_№_146_Про_внесення_змiн_та_доповнен__до_рiшення_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_вiд_15.05.2020_року_№_7

проeкт_рiшення_№_147_Про_внесення_змiн_у_рiшення_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_11.02.2021_р._№_30_,,Про_затвердження_технiчноi_документацii_iз_землеустрою_щодо_подiлу__земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_148_Про_внесення_змiн_у_рiшення_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ради_вiд_18.06.2020_р._№_16

проeкт_рiшення_№_149_Про__затвердження__технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_iнвентаризацii_земел__комунал_ноi_власностi_загал_ною_площею_3,0000_га

проeкт_рiшення_№_150_Про_надання_дозволу__на_розроблення_проeкту_землеустрою__щодо__вiдведення__земел_ноi__дiлянки__ТОВ_ШБ_Ал_тком

проeкт_рiшення_№_151_Про__надання__дозволу_на_виготовлення_технiчноi_документацii__iз_землеустрою_щодо_iнвентаризацii_земел_ноi_дiлянки

проeкт_рiшення_№_152_Про__прийняття_земел_них_дiлянок

проeкт_рiшення_№_153_Про_затвердження_плану_заходiв_щодо_складання_прогнозу_бюджету_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ТГ_на_2022-2024_роки_та_проeкту_бюджету_Берестiвс_коi_сiл_с_коi_ТГ_на_2022_рiк

проeкт_рiшення_№_154_Про_затвердження_Бюджетного_регламенту_проходження_бюджетного_процесу_сiл_с_кого_бюджету_Берестiвс_коi__сiл_с_коi__територiал_ноi_громади

проeкт_рiшення_№_155_Про_надання_одноразовоi_матерiал_ноi_допомоги_УБД_Кулешов_Ю.О.

проeкт_рiшення_№_156_Про_надання_матерiал_ноi_допомоги_на_поховання_Стовбi_В.М.

проeкт_рiшення_№_157_Про_надання_матерiал_ноi_допомоги_на_поховання_Павлiку_О.А.

проeкт_рiшення_№_158_Про_надання_матерiал_ноi_допомоги_на_поховання_Eнi_В.В.

проeкт_рiшення_№_159_Про_заяву_гр._Грищенко_Тетяни_Адамiвни_про_надання_матерiал_ноi_допомоги

проeкт_рiшення_№_160_Про_надання_матерiал_ноi_допомоги__Омел_ченку_А.М.

проeкт_рiшення_№_161_Про_надання_матерiал_ноi_допомоги__Кутовiй_С.I.

проeкт_рiшення_№_162_Майно_райрада

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора